Огън и мъгла Любен Петков

Огън и мъгла” е книга, която отлично надмогва документалната основа на своята житейска информация и я превръща в смирено-горестен разказ за това какво се случва в едно битие и как отделният човек може да види през малкия прозорец на собствената си душа все по-обширни и по-обширни пространства от историята, обществото, професията. Редят се биографии на хора, обществени сюжети, литературни реминисценции…

проф. Антоанета Алипиева, „В търсене на границите”

Автор: Любен Петков
Издателство: Прозорец
ISBN: 9789547338579
Година на издаване: 2015
Корица: мека
Страници: 384
Формат: 13х20
Език: Български