Златната клонка – част 2 Джеймс Фрейзър

Сравнителното изследаване на Фрейзър проследява развитието на цивилизациите от древността до наши дни. Първото издание на внушителния труд е от 1890 г. Третото пълно издание е публикувано в периода 1906-1915 г. и е с обем 12 тома. По-късно е издаден съкратен и редактиран вариант в два тома. Целта представянето на мащабния труд, в по-достъпен, за масовата публика, вид. В това си издание книгата е преведена на почти всички световни езици.

Сп. „Нейчър“ нарича „Златната клонка” „най-великата книга на всички времена”, а „Таймс” я определя като „книга, оставила незаличима следа върху науката, литературата и историята на западната мисъл.”

За времето на своето написване, работата на Джеймс Фрейзър е изключително светско и безпристрастно изследване и анализиране на митологията и религията като културни феномени. Според него човешката еволюция е пряко свързана и зависима от връзката мит – магия – религия – научно познание.

Според много учени именно „Златната клонка” утвърждава етнологията като научна дисциплина и дава първоначалния тласък на нейното развитие.

Автор: Джеймс Фрейзър
Издателство: Изток – Запад
ISBN: 9786191526512
Година на издаване: 2015
Корица: твърда
Страници: 512
Формат: 15х22
Език: български